Grønt Punkt Norge AS

25.02.2006
Grønt Punkt Norge AS

Elatec as tar ansvar og er medlem i Grønt Punkt Norge as 

Gjennom medlemskapet tar vi ansvar for at emballasjen vi importerer og behandler her i Norge blir forsvarlig ivaretatt. 

Foto: Kjell Åge Glastad
Elatec AS - Tel: +47 38 00 05 20 - E-post: firmapost@elatec.no